Page 83 - The Third Battalion in_Neat
P. 83
הוויכוח בין השניים היה על דילמה קרדינלית‪ :‬מה עדיף ‪ -‬אניות או מדינה?‬
‫אנשי "המוסד" אמרו‪ ,‬שההעפלה לארץ‪-‬ישראל היא מנשמת‪-‬אפה של הציונות‪,‬‬
‫ושאי‪-‬אפשר ואסור לעצרה‪ .‬אנשי הדרג המדיני‪ ,‬שבראשו עמדו בן‪-‬גוריון ושרתוק‬
‫טענו‪ ,‬שאין ויכוח לגבי חשיבות ההעפלה‪ ,‬אך בשעה הגורלית שבה נמצאו היישוב‬
‫היהודי בארץ‪-‬ישראל והתנועה הציונית‪ ,‬בעקבות ההחלטה ההיסטורית באו"ם על‬
‫הקמת המדינה ופרוץ קרבות מלחמת העצמאות ‪ -‬יש לרתום את כל המאמצים‬
‫והאמצעים למטרה אחת‪ :‬הקמת המדינה‪ .‬כל מה שיכול לעכב זאת ‪ -‬חייב להידחות‪.‬‬
‫העימות הזה היה לא רק פוליטי‪ .‬הוא היה גם בין‪-‬דורי‪ .‬מצד אחד הייתה‬
‫המנהיגות הממוסדת‪ ,‬אנשים בגיל ‪ ,60-50‬בעלי ניסיון וקשרים בינלאומיים‪ .‬מן‬
‫העבר השני ניצבו צעירים פעלתנים‪ ,‬אנשי פלמ"ח ופלי"ם‪ ,‬ואיתם אנשי "המוסד‬
‫לעלייה ב'"‪ ,‬שמקצתם היו מבוגרים יותר‪ ,‬אך בעלי תפיסת‪-‬עולם אקטיביסטית‪.‬‬
‫יש להניח כי הצעירים חשבו כי המנהיגים הוותיקים יושבים בהיכלי השן שלהם‪,‬‬
‫מנותקים מהעם‪ ,‬והם לא ֵערים מספיק לצרת עם ישראל בגולה שרוצה להצטרף‬
‫לכוחות הבונים והלוחמים בארץ‪-‬ישראל‪ ,‬ומוכן לסכן כל דבר ‪ -‬כולל את חייו‪ .‬ומי‬
‫עוצר אותו ברגע זה? לא הבריטים אלא ההנהגה שלנו‪ .‬תחושה זו הלכה והתחזקה‪,‬‬

‫והיא כמעט גרמה למרד‪.‬‬
‫על התחושות הקשות בקרב פעילי ההעפלה יכול להעיד מכתב ששלח ראש‬
‫"המוסד לעלייה ב'"‪ ,‬שאול מאירוב‪ ,‬לגיסו משה שרתוק‪ .‬את ההחלטה לעצור את‬
‫הפלגת שתי הספינות הגדיר מאירוב כ"חמורה"‪ .‬מצב היהודים במזרח אירופה‪,‬‬
‫ובמיוחד ברומניה ‪ -‬נואש‪" .‬שום הבטחות לעתיד‪ ,‬שום הכרזות‪ ,‬שום שידולים לא‬
‫יספקו את ההמונים המתפרצים‪ ...‬יש לנו ידיעות שהבריחה משם לא כל‪-‬כך יסודה‬
‫במצב הכלכלי המעורער ובסכנת החיים המיידית‪ ,‬כי אם בהרגשה הברורה שאלה‪,‬‬
‫אולי‪ ,‬השבועות האחרונים ליציאה בכלל‪ ,‬ומי יודע אם לאחר זמן קצר לא ימצאו‬

‫את עצמם במלכודת‪"...‬‬
‫דברים ברוח דומה כתב משה אוורבוך (אגמי)‪ ,‬ראש "המוסד לעלייה ב'" ברומניה‪,‬‬
‫אחרי שקיבל את הודעת ביטול ההפלגה‪" :‬קיבלנו מ‪-‬ש' [שאול אביגור] את החלטת‬
‫ההנהלה בדבר דחיית היציאה של הגדולים [כלי השייט הגדולים]‪ .‬מבקשים להעביר‬
‫לידיעת ההנהלה ודוד [דוד בן‪-‬גוריון]‪ 14 :‬אלף נפשות נשארו ללא אפשרות קיּום‪,‬‬
‫היות ומכרו את עסקיהם ואת חפציהם‪ .‬הם לא יכולים להישאר כאן בחורף‪ ,‬כי לא‬
‫עשו כל הכנות לדבר בחומרי הסקה ובפרודוקטים‪ .‬מעירים את תשומת לבכם ששער‬
‫היציאה מכאן לגמרי פתוח‪ .‬אך הוא יכול להיסגר כבר במשלוח הזה‪ .‬נתבקשנו‬
‫להוציא מרשימת העולים את כל הטכנאים‪ ,‬המהנדסים ובעלי מקצועות בתעשייה"‪.‬‬
‫ואכן‪ ,‬הרומנים נבהלו מהיקף היציאה‪ .‬כ‪ 15,000-‬יהודים עמדו בתור כדי לעלות‬
‫על שתי הספינות ורבבות היו מוכנים להצטרף אליהם‪ .‬לפתע התברר לשלטונות‬
‫הרומנים שאחוזים ניכרים מבעלי המקצוע בתחומים מסוימים נמצאים בדרך‬
‫לאניות‪ .‬נזכיר רק שם אחד‪ :‬ד"ר הרדן אשכנזי‪ ,‬רופא מחונן‪ ,‬לימים מגדולי מנתחי‬

‫האוניות הגדולות ביותר ‪ -‬ה"פאנים" ‪81‬‬
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88